Natuurbegraafplaatsen

Met liefde, visie en zorg ontwerpen we natuurbegraafplaatsen. Het onderzoek dat we in 2012 afrondden naar Natuurbegraven in Nederland legde er de basis voor. Natuurbegraafplaats Fryslân bij Heerenveen is gerealiseerd. Ook ontwierpen we  natuurbegraafplaats Bremer Wildernis en zijn we bezig met het ontwerp van Natuurbegraafplaats Drenthe.  Voor de gemeente Epe hebben we de haalbaarheid onderzocht van een natuurbegraafplaats in Emst.

Voor zowel Natuurmonumenten als Het Zeeuwse landschap ontwierpen we natuurbegraafplaatsen op locaties met landschappelijke en culturele erfgoedwaarde. Het idee dat we met ons ontwerp voor een natuurbegraafplaats in de Duivenvoordecorridor hebben aangedragen is door de gemeente Voorschoten opgepakt.

Over het ontwerpend onderzoek zijn diverse artikelen en publicaties verschenen. Een greep: 
* Bullens, T. (2013). Stadsacupunctuur, natuurbegraven en energielandschap. Innovatief Landschap, Blauwdruk, oktober 2013, p. 24-29.
* Edzes, S.I. en Bullens, T. (2012). Landschap als Nalatenschap: Ontwerpend onderzoek naar natuurbegraafplaatsen in Nederland. Groencontact
* Edzes, S.I. en Bullens, T. (2012). Landschap als Nalatenschap: Een ontwerpend onderzoek naar de natuurbegraafplaats in het Nederlandse landschap. Groen
* Stimuleringsfonds voor Architectuur (2011). De dood in het landschap. Lay-out 
* Prior, P. (2011). Landschap als Nalatenschap. De Begraafplaats

 

Inrichtingsplan
Natuurbegraafplaatsen
Natuurbegraafplaatsen
Natuurbegraafplaatsen
Natuurbegraafplaatsen
Natuurbegraafplaatsen

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685