Studie natuurbegraafplaats Zeeland

Studie natuurbegraafplaats Zeeland
Studie natuurbegraafplaats Zeeland
Studie natuurbegraafplaats Zeeland
Studie natuurbegraafplaats Zeeland

In opdracht van Het Zeeuwse Landschap hebben wij een studie verricht naar hoe een bijzonder perceel heringericht kan worden tot een waardevol en interessant landschappelijk geheel. Wij hebben hiervoor een natuurbegraafplaats ontworpen, die maximaal recht wilde doen aan de landschappelijke kenmerken van Zeeland in het algemeen en van de directe omgeving in het bijzonder. De natuurbegraafplaats is niet gerealiseerd.

Het plan voor de natuurbegraafplaats koestert en verrijkt. Het begraven heeft hierin een vanzelfsprekende plek, afgestemd op de bijzondere behoeftes op het gebied van inpassing, ceremonie en routing. Het plan is opgebouwd rond vier kernkwaliteiten: een gebouw van cultuurhistorische waarde, de vliedbergen, het weidse landschap en aansprekende natuur. In analogie met oude begraafbergen wordt een betreedbare verhoging in het landschap gemaakt (tumulus). Daar waar de zichtlijn de tumulus doorkruist is een markante doorsnijding gemaakt. De opening heeft de vorm van een omgekeerde vliedberg. De geologische ondergrond en cultuurhistorische aspecten zijn zorgvuldig opgenomen in het ontwerp.

Met het ontwerp voor deze natuurbegraafplaats wordt het Zeeuwse landschap tastbaar en voelbaar op zeer kwetsbare momenten in een mensenleven. De troost en rust die de natuur kan bieden vormt de basis van het natuurbegraven. Directe aanleiding voor deze opdracht is onze studie Landschap als Nalatenschap en de gedachtewisseling die hieruit is ontstaan. Zie ook ons ontwerp voor een natuurbegraafplaats voor Natuurmonumenten en Natuurbegraafplaats Fryslân

Natuurbegraafplaatsen
Studie natuurbegraafplaats Zeeland

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685