Wij helpen u graag verder

Vollmer+partners is een bureau voor stedenbouw en landschapsontwerp. Onze aanpak is persoonlijk, onze blik analytisch en onze kennis breed en diepgaand. Ook als u nog niet een scherp idee heeft van een proces of een opgave kunnen we u op weg helpen en adviseren. Een kansenkaart, een ruimtelijke verkenning of een procesmatig advies kunnen een belangrijke stap in de goede richting zijn. Wij ontwerpen, adviseren, begeleiden en enthousiasmeren met creativiteit en betrokkenheid.

Organisatie  Team  I  Opdrachtgevers  I  Publicaties  I  Governance  I  Privacy

Stedenbouw èn landschap
Veel van onze projecten bevinden zich op het raakvlak tussen de stad en het landschap. Met onze ontwerpen streven we naar duurzame leefomgevingen. Daarbij doen we recht aan bestaande stads- en landschapsstructuren en verrijken deze zoveel mogelijk.

Mens èn omgeving
In onze aanpak staat de mens en zijn omgeving centraal. Het ontwerp is dienstbaar aan gebruikers en bewoners, met wie wij graag in gesprek gaan. Hoe mensen de groene leefomgeving echt beleven heeft onze aandacht. De ervaring die we in de loop der jaren hebben opgebouwd met plannen voor de zorg en met omgekeerde integratie, passen we ook bij andere opgaven toe.

Bevlogen èn realistisch
We maken geen naïeve ontwerpen. Onze voorstellen zijn goed doordacht en gefundeerd. Daarbij hebben we een geoefend oog voor planologische aspecten en zetten we ons energiek in voor maatschappelijk draagvlak. De integrale benadering die de Omgevingswet vereist, is karakteristiek voor onze aanpak. Voorafgaand aan het maken van plannen doordenken we de vraag grondig en halen we informatie op bij bewoners en stakeholders. Met visie, kennis en ontwerpkwaliteit geven we vervolgens vorm aan de opgave.

Vollmer+partners is gevestigd in de binnenstad van Amersfoort en werkt aan projecten door heel NederlandOpdrachten worden aanvaard conform DNR2011. 

Wij helpen u graag verder
Vollmer & Partners is de trotse sponsor van het Amersfoortse voetbalteam JO12 van CJVV

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024