Natuurbegraafplaats Fryslân

Nu de bloemen gezaaid zijn en de watergangen begroeid raken ademt de natuurbegraafplaats Fryslan de sfeer die we voor ogen hebben. Een sfeer die aanspreekt, zo merken we uit de grote belangstelling. Een gevarieerd bos met natuurwaarde en meer inheemse beplanting, dat is waarnaar een verwilderd, voormalig productiebos van acaciabomen geleidelijk wordt getransformeerd. Het natuurbegraven heeft hierin een vanzelfsprekende plek. Lees verder.Buitengebieden Natuurbegraafplaatsen Klimaat / duurzaamheid

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl                 

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685