Natuurbegraafplaats Fryslân

Nu de bloemen gezaaid zijn en de watergangen begroeid raken ademt de natuurbegraafplaats Fryslan de sfeer die we voor ogen hebben. Een sfeer die aanspreekt, zo merken we uit de grote belangstelling. Een gevarieerd bos met natuurwaarde en meer inheemse beplanting, dat is waarnaar een verwilderd, voormalig productiebos van acaciabomen geleidelijk wordt getransformeerd. Het natuurbegraven heeft hierin een vanzelfsprekende plek.Open plekken in het bos maken onderdeel uit van de ceremoniële route. In de loop der jaren zullen nieuwe open ruimtes worden gemaakt als plek om te begraven. De oude zullen steeds meer opgaan in het omringende bos. De aanleg van deze natuurbegraafplaats nabij Heerenveen geschiedt in fasen. Een deel van het bos zal niet worden gebruikt voor natuurbegraven.

Het plan is afgestemd met omwonenden. Een passende overgang is gemaakt naar omliggende woningen en een ruime zone is gehandhaafd rond de aanwezige dassenburcht. Op basis van het ontwerp is oor ons het vastgestelde bestemmingsplan opgesteld. Ons ontwerp voor deze natuurbegraafplaats toont in aanpak gelijkenis met ons ontwerp voor natuurbegraafplaats Bremer Wildernis in Fryslân West. We hebben inmiddels verschillende natuurbegraafplaatsen in Nederland ontworpen. 

Mooie verhalen en ontroerende berichten zijn op de Facebookpagina te lezen.

Buitengebieden Natuurbegraafplaatsen Klimaat / duurzaamheid Landelijke transformatie
Natuurbegraafplaats Fryslân
Natuurbegraafplaats Fryslân
Natuurbegraafplaats Fryslân
Natuurbegraafplaats Fryslân
Natuurbegraafplaats Fryslân

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685