Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis

De eerste fase van de inrichting van Natuurbegraafplaats De Bremer Wildernis is voltooid. Alleen op de kale plekken zullen nog wat bomen en struiken worden geplant en er zullen bankjes worden geplaatst. Het betekent dat na 2 weken van fysieke inrichting de natuur de komende jaren verder met rust zul worden gelaten. Er is in totaal ca. 2.000 meter wandelpad aangelegd en een watergang gegraven. Het hoge hekwerk rondom het perceel is verwijderd: iedereen is vrij om het gebied te verkennen. Er zullen binnenkort borden worden geplaatst waarop de openstelling kenbaar wordt gemaakt.

Ons ontwerp voor natuurbegraafplaats Bremer Wildernis in Fryslân West toont in aanpak veel verwantschap met ons ontwerp voor natuurbegraafplaats Fryslân, dat wij eerder voor opdrachtgever Van Middelkoop maakten. Ook hier wordt een eenzijdig acaciaproductiebos omgevormd tot een rijker en inheemser bos met natuurwaarde. De locatie dankt zijn naam aan de bremstruik, die hier veelvuldig aanwezig was. In het ontwerp heeft de brem nadrukkelijk een toepassing gekregen.

Directe aanleiding voor deze opdracht is onze studie Landschap als Nalatenschap en de gedachtewisseling die hieruit is ontstaan. Wij hebben inmiddels verschillende natuurbegraafplaatsen in Nederland ontworpen.

Natuurbegraafplaatsen Actueel Klimaat / duurzaamheid
Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis
Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis
Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis
Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis
Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685