Natuurbegraafplaats Natuurmonumenten

In opdracht van Natuurmonumenten hebben wij een natuurbegraafplaats ontworpen als proefproject op een niet nader aan te duiden locatie. Het ontwerp illustreert hoe natuurbegraven kan worden ingepast in een hoogwaardige landschappelijke en cultuurhistorische omgeving. In het ontwerp wordt zorgvuldig gebruik gemaakt van bestaande groenstructuren, die verder worden doorgezet en versterkt.

De natuurbegraafplaats biedt een rijke schakering aan sferen en natuurlijke milieus. Er is de beslotenheid van het bos of de weelderige overgang van de bosrand. Er kan een exclusief plekje in een boomgroep worden gekozen, of een ligging in het open veld, al dan niet gegroepeerd rond een markante boom of op één van de ruige rillen.

Heldere afspraken rondom grafmarkering moeten voorkomen dat er verrommeling optreedt van het landschappelijke beeld. Een speciaal hiervoor ingerichte plek biedt aan mensen de ruimte voor tastbare aandenkens. Aan de behoefte voor persoonlijk zorg aan een graf wordt ook tegemoet gekomen. Dit kan door een passende heester of boom te planten, passend zaad uit te strooien (aangeleverd door Natuurmonumenten) en de mogelijkheid te bieden om in het beheer van het terrein bij te dragen. Nieuwe media bieden bovendien ongekende vrijheid voor persoonlijke nagedachtenis.

Veel ideeën komen voort uit ons onderzoek Landschap als Nalatenschap. U vindt hier het rapport. Op you-tube is een korte film te vinden. Zie ook het ontwerp voor een natuurbegraafplaats in Zeeland en in Heerenveen.

Natuurbegraafplaatsen Erfgoed Landgoed en Campus
Natuurbegraafplaats Natuurmonumenten
Natuurbegraafplaats Natuurmonumenten
Natuurbegraafplaats Natuurmonumenten
Natuurbegraafplaats Natuurmonumenten

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685