Natuurbegraven Duivenvoordecorridor

Natuurbegraven Duivenvoordecorridor
Natuurbegraven Duivenvoordecorridor
Natuurbegraven Duivenvoordecorridor
Natuurbegraven Duivenvoordecorridor

In 2011 hebben wij ons ontwerpend onderzoek afgerond naar het natuurbegraven. Daarin werd dit relatief nieuwe fenomeen benut om de ontwikkeling van nieuwe natuur en landschapsherstel te bekostigen. Eén van de locaties die wij als voorbeeld namen, was een schakel in de Duivenvoordecorridor. Een landschappelijke en ecologische buffer tussen Den Haag en Leiden waar Klaus Vollmer zich jarenlang voor heeft hardgemaakt. 

Kern van ons idee was om het slechten van de glastuincomplexen niet met woningbouw te bekostigen, zoals de afgelopen jaren is gepoogd, maar met natuurbegraven. Een veel groenere en daarmee veel sympathiekere oplossing. Het doet ons plezier dat de gemeente Voorschoten dit idee heeft opgepakt en een concreet onderzoek is gestart of natuurbegraven hier uitkomst kan bieden, als motor voor kwaliteitsverbetering in het kwetsbare gebied.

Wij hebben inmiddels verschillende ontwerpen gemaakt voor natuurbegraafplaatsen voor o.a. Natuurmonumenten en het Zeeuwse Landschap, maar ook natuurbegraafplaats Drenthe  en natuurbegraafplaats Fryslân. Van ons ontwerpend onderzoek is ook een korte samenvatting beschikbaar.

 

 

Natuurbegraafplaatsen
Natuurbegraven Duivenvoordecorridor

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685