Transformatie Zorgterreinen

Transformatie Zorgterreinen
Transformatie Zorgterreinen
Transformatie Zorgterreinen

Na jaren van voorbereiding is de transformatie van verschillende zorgterreinen in volle gang. Het vertalen van de specifieke gebruikerswensen in een samenhangend en krachtig eindbeeld is een specialiteit van ons geworden. Wij maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van aanwezige kwaliteiten en waar mogelijk proberen wij deze met de nieuwe ontwikkeling verder uit te bouwen. 

Een greep: De ruimtelijke visie die wij maakten voor landgoed Veldwijk in Ermelo vormde de basis voor verschillende nieuwbouwprojecten die hier gerealiseerd zijn. De omvangrijke nieuwe ontwikkelingen die hier op stapel staan, vertalen wij momenteel in een afgewogen Masterplan. Tevens maken wij momenteel het stedenbouwkundig plan voor Zon & Schild in Amersfoort, voor zowel de nieuwbouw van zorg als van woningen.

Ook op landgoed Duin & Bosch in Castricum hebben onze visie en plannen gestalte gekregen. Met de realisatie van klinieken, woningbouw en nieuwe infrastructuur groeit het landgoed steeds meer naar een krachtig samenhangend geheel. Oude monumenten hebben een nieuwe bestemming gekregen. In de kleinere zijn woningen gerealiseerd. In de grotere zorgappartementen, bedrijfjes, winkels, etc. Oude landschappelijke structuren zijn hersteld en hebben opnieuw betekenis gekregen. 

In Den Haag zijn op het GGZ-terrein aan de Monsterseweg verschillende nieuwe klinieken en woningen gerealiseerd. Met onze visie en inrichtingsplannen heeft deze nieuwbouw een passende plek gekregen, waardoor het terrein door de jaren heen steeds verder aan kwaliteit heeft gewonnen. Het laatste nieuws is dat we ook gevraagd zijn om het stedenbouwkundig plan te maken voor de transformatie van het zorgterrein aan de Albardastraat, ook wel bekend als Rosenburgh. 

 

Zorgterreinen
Transformatie Zorgterreinen

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024