Visie landgoed Veldwijk

Visie landgoed Veldwijk
Visie landgoed Veldwijk
Visie landgoed Veldwijk
Visie landgoed Veldwijk

Landgoed Veldwijk is een terrein met een grote cultuurhistorische waarde, monumentale zorgpaviljoens uit de 19e eeuw en zeer fraaie groenstructuren. De structuurvisie die we hebben gemaakt voorziet in vernieuwing van het terrein waarbij oorspronkelijke kwaliteiten weer naar voren komen en gedateerde zorgvoorzieningen worden vervangen.

Een eenduidige landschappelijke zonering en een heldere basisstructuur vormen de basis. Een reeks van knooppunten (intern) en ankerpunten in de omgeving (extern) verbinden het landgoed met de omgeving. De ontsluitingsstructuur is vereenvoudigd en biedt een optimale oriëntatie. Recreatieve wandelpaden voor omwonenden dooraderen het terrein. In het hart van het gebied zijn de grootste architectonische en landschappelijke kwaliteiten met de visie veiliggesteld.

Binnen de vernieuwde structuur krijgen de verschillende functies hun plek. Voor een deel betreft het zorgvoorzieningen waar acuut behoefte aan is, voor een deel ontwikkelingen op de lange termijn. In het inrichtingsplan is vormgegeven aan de directe omgeving van deze faciliteiten. Eerder heeft het tijdschrift Groen in een artikel (augustus 2010) uitvoerig aandacht besteed aan dit project. Zie ook onze folder Cultuurhistorisch Erfgoed en andere transformaties van zorgterreinen waaraan we werken.

Als vervolg op de visie is door ons het Masterplan opgesteld.

Visie landgoed Veldwijk

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024