Cultuurhistorisch erfgoed

Cultuurhistorisch erfgoed
Cultuurhistorisch erfgoed
Cultuurhistorisch erfgoed
Cultuurhistorisch erfgoed

Met de invoering van de Erfgoedwet in 2016 is het Cultureel erfgoed een belangrijker rol toebedeeld in de ruimtelijke ordening.

De verscherpte aandacht voor erfgoed zit ons als gegoten. Deze heeft altijd een centrale rol gehad in onze visies, analyses, ontwerpen en (bestemmings)plannen.  

Wat wij doen:
A. Inventariseren
(Inventarisering Erfgoedwaarden, Locatiegerichte inventarisatie op maat)

B. Vastleggen (structuurvisie, bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwing)

C. Erfgoedwaarden vertalen en verankeren in het ontwerp
(stedenbouwkundige plannen, landschappelijke visies, ontwerpen buitenruimte, plannen en visies voor gemengde gebieden als zorgterreinen en landgoederen). 

Enkele projecten: Structuurvisie Cadier en Keer, zorglandgoed Duin en Bosch, bedrijventerrein de Slenk, woonwijk Tuindersweijde, inrichting WWA De Heuvel, Structuurvisie Dalfsen en Nieuwleusen, visie De Reevaart, herstelplan begraafplaats Duin en Bosch. In de folder staan onze werkzaamheden samengevat.

Erfgoed
Cultuurhistorisch erfgoed

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024