Inrichting boerenerf WWA

Inrichting boerenerf WWA
Inrichting boerenerf WWA
Inrichting boerenerf WWA
Inrichting boerenerf WWA

Rond een bestaande boerderij op landgoed Veldwijk is een kleinschalig nieuwbouwproject gedacht; een woonwerkvoorziening voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (WWA De heuvel). Renovatie va het bestaande gebouw en nieuwbouw gaan daarbij hand in hand. Het erf dat nauwelijks meer herkenbaar is, zal opnieuw worden aangelegd. De streekeigen, historische inrichting van boerenerven is een belangrijke inspiratiebron. De door landschapsarchitecte Greet Bierema benoemde vrouwelijke en mannelijke kant van oorspronkelijke boerenerven krijgt in het ontwerp een heldere vertaling.

Uiteraard wordt de inrichting van het terrein rond deze voorziening geheel in lijn ontworpen met onze visie en inrichtingsplan voor het gehele landgoed. De rechtlijnige vormgeving laat duidelijk zien welk deel van de buitenruimte tot het erf behoort en wat tot de landschappelijke omgeving van Landgoed Veldwijk. Het beplantingsplan is een rijke, streekeigen illustratie van wat er vroeger groeide en bloeide op Veluwse boerenerven en biedt nu een optimale zorgomgeving.

Zie ook: cultuurhistorisch erfgoed en boerenerf Prinsenlaan, Groenkan

Buitengebieden Erfgoed Inrichtingsplan
Inrichting boerenerf WWA

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685