Prinsenlaan, Groenekan

Prinsenlaan, Groenekan
Prinsenlaan, Groenekan
Prinsenlaan, Groenekan
Prinsenlaan, Groenekan

Hoewel de locatie uniek is, is hetgeen zich er afspeelt illustratief voor het platteland in Nederland en zelfs in Europa. Door de schaalvergroting in de agrarische sector zien steeds meer boeren zich genoodzaakt om te stoppen met hun boerenbedrijf. Zij richten zich veelal op andersoortige bedrijvigheid. De boer uit Groenekan runt op zijn erf een Bed & Breakfast. Hij is voornemens zijn agrarisch bedrijf nu volledig te staken en een groot deel van zijn land te verkopen. Graag breidt hij de activiteiten op zijn erf uit met verblijfsrecreatie en vergadervoorzieningen.

Deze verandering biedt ruimtelijk de mogelijkheid om natuurwaarde en kleinschalige landschappelijke elementen terug te brengen die door eerdere schaalvergroting zijn verdwenen. In de ruimtelijke voorwaarden is een situatie geschetst waarbij groene lijnvormige elementen en een sloot zijn toegevoegd. Het erf, dat nu nog in de breedte is opgezet, dwars op het landschap, zal zich in de toekomst in de lengte ontwikkelen. De lange zichtlijnen en de oorspronkelijke fijnmazigheid van het landschap worden zo hersteld. Tevens is de opzet zorgvuldig afgestemd op de das, die in dit gebied foerageert.

Zie ook inrichting boerenerf WWA De Heuvel.

Buitengebieden Onderbouwingen en adviezen Landelijke transformatie
Prinsenlaan, Groenekan

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685