Stedenbouwkundig plan Tuindersweijde-Zuid

Op de rand van bestaand waterrijk woongebied en het open Westfriese landschap komt een nieuwe woonwijk: Tuindersweijde-Zuid. Het gehele gebied biedt ruimte voor circa 335 woningen en zal fasegewijs worden ontwikkeld. In samenwerking met projectontwikkelaar Vos’ Obdam bv en gemeente Koggenland is een ontwerp-stedenbouwkundig plan opgesteld. Met een heldere planstructuur van groen en water legt dit plan een gedegen basis voor een duurzame ontwikkeling.

Het aan de locatie grenzende waardevolle waterbergingsgebied is aanleiding geweest voor de groene singels die het plan dooraderen. Het watersysteem vormt een ruimtelijke eenheid met bestaande watergangen. De stedenbouwkundige opzet biedt veel aanleiding om de duurzame ambitie verder vorm te geven in de architectuur en de inrichting van de buitenruimte.

Het ontwerp van het plan is op de inloopavond gepresenteerd als een zogenaamde 80%-versie. Reacties op het ontwerp worden meegewogen bij de definitieve uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Het plan voor de eerste fase is vastgesteld. Hierin is onder andere een knarrenhof als CPO-project opgenomen.

Woongebieden Actueel Stedenbouwkundig plan Klimaat / duurzaamheid
Stedenbouwkundig plan Tuindersweijde-Zuid
Stedenbouwkundig plan Tuindersweijde-Zuid
Stedenbouwkundig plan Tuindersweijde-Zuid
Stedenbouwkundig plan Tuindersweijde-Zuid
1e fase
Stedenbouwkundig plan Tuindersweijde-Zuid

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685