Visie Margraten

In opdracht van de gemeente Margraten is een ruimtelijke visie opgesteld voor het westelijke entreegebied van de gemeente. Deze heeft tot doel om de bijzondere landschappelijke kwaliteiten van het gebied veilig te stellen, plaats te bieden aan nieuwe ontwikkelingen en waar nodig oprukkende verstedelijking en andere bedreigingen te keren. De visie is gebaseerd op en snedige analyse van landschap, cultuurhistorie en natuur. Waar mogelijk zijn actuele beleidskaders in de visie vervlochten. Kenmerkend voor de visie is dat nieuwe ontwikkelingen niet opgevat worden als bedreigingen, maar veeleer als kans om gebied impuls te geven en oorspronkelijke kwaliteiten te versterken.

De Ruimtelijke Visie rust op vijf peilers:
1) het behoud en de versterking van de bijzondere kwaliteiten van dit deel van het Heuvellandschap;
2) het herkenbaar en toegankelijk maken van de verborgen kwaliteiten in het gebied,
3) de verzachting/ inpassing van de dominante doorgaande weg in het kwetsbare landschap;
4) bijzondere aandacht voor de waardevolle kloosters, herenboerderijen en andere fraaie terreinen in het westelijk entreegebied (de kroonjuwelen);
5) behoedzame uitbouw van de kernen en van de bijzondere voorzieningen, in harmonie met het landschap.

Regio’s Ruimtelijke visie Erfgoed
Visie Margraten
Visie Margraten
Visie Margraten
Visie Margraten
Visie Margraten

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685