Dalfsen groenste stad 2013

Dalfsen groenste stad 2013
Dalfsen groenste stad 2013
Dalfsen groenste stad 2013
Dalfsen groenste stad 2013

Dalfsen is gekozen tot de Groenste (kleine) stad van Nederland 2013. Vollmer & Partners heeft hier mede de basis voor gelegd, met de structuurvisie uit 1999.

De structuurvisie geeft antwoord op twee belangrijke vragen:

- Wat zijn de kernkwaliteiten van de gemeente gelet op het landschap en de cultuurhistorische waarden? Hoe kun je deze beter zichtbaar maken en benutten?

- Hoe formuleer je een antwoord op de stedelijk ontwikkeling van 'grote broer' Zwolle?

De toekomstvisie die wij opstelden gaf de wensen weer van de samenleving en de ontwikkelingsrichtingen voor verschillende sectoren. De visie is destijds lovend ontvangen. Nu, veertien jaar later, heeft de visie haar uitwerking op diverse terreinen: beleidsmatig maar ook zeer concreet. De ontwikkelingsstrategie die bij de structuurvisie hoort omvat een breed spectrum aan projecten, waarvan er inmiddels meerdere zijn uitgevoerd. Een treffend voorbeeld is Dalfsen, dat een duidelijk gezicht naar De Vecht heeft gekregen. Het nieuwe gemeentehuis maakt hier sprekend deel van uit. Voor de inrichting van het waterfront is een prijsvraag uitgeschreven. De realisatie ervan is in 2012 gestart.

De visie is destijds tot stand gekomen in coöperatie met Kolpron en met intensieve medewerking van groeperingen uit de samenleving. Ze berust op een breed draagvlak van de (destijds nog aparte) gemeentes Dalfsen en Nieuwleusen. 

Buitengebieden Regio’s Ruimtelijke visie
Dalfsen groenste stad 2013

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685