Locatiestudie en visie noordelijke Vechtoever

De fusie van de gemeenten Dalfsen en Nieuwleusen is aanleiding voor de keuze voor een nieuw gemeentehuis in Dalfsen. Hiervoor hebben wij een locatiestudie uitgevoerd. Ook hebben wij een stedenbouwkundige visie opgesteld voor de noordelijke Vechtoever. De visie richt zich op het benutten van (de ligging aan) de Vecht voor nieuwe functies en de uitbouw van bestaande functies. Wij hebben tevens onderzoek gedaan naar de herbestemmingsmogelijkheden van het te vervangen gemeentehuis in Nieuwleusen.

Het nieuwe gemeentehuis van Dalfsen (ontwerp I'M Architecten) is inmiddels gerealiseerd. De stedenbouwkundige studie is een vervolg op de structuurvisie die wij maakten, beide in samenwerking met Kolpron.

Locatiestudie en visie noordelijke Vechtoever
Locatiestudie en visie noordelijke Vechtoever
Locatiestudie en visie noordelijke Vechtoever
Locatiestudie en visie noordelijke Vechtoever
Locatiestudie en visie noordelijke Vechtoever

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685