Herstelplan Rijksmonumentale begraafplaats

Herstelplan Rijksmonumentale begraafplaats
Herstelplan Rijksmonumentale begraafplaats
Herstelplan Rijksmonumentale begraafplaats
Herstelplan Rijksmonumentale begraafplaats

De begraafplaats op Duin & Bosch geniet de status van Rijksmonument. De dodenakker uit 1909 is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het voormalige psychiatrisch ziekenhuiscomplex.

Sinds 1955 wordt hier niet meer begraven en is de begraafplaats niet of nauwelijks aan verandering onderhevig geweest. Nu dreigt de plek te verwilderen. Om verder verval tegen te gaan hebben wij een herstelplan gemaakt. Hierbij is voor elk thema (verhardingen, groen etc) maximaal ingespeeld op herstel. Verschillende scenario's zijn uitgewerkt en doorgerekend om tot een gedegen afweging te kunnen komen tussen kwaliteitsherstel en de daarmee gemoeide kosten.

Het graf van dr. Jacobi, de grondlegger van het terrein, is inmiddels gerestaureerd in het kader van zijn 100e sterfdag. Zie ook cultuurhistorisch erfgoed.

Erfgoed
Herstelplan Rijksmonumentale begraafplaats

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024