Gebiedsontwikkeling als burgerinitiatief

Gebiedsontwikkeling als burgerinitiatief
Gebiedsontwikkeling als burgerinitiatief
Gebiedsontwikkeling als burgerinitiatief
Gebiedsontwikkeling als burgerinitiatief

Door het dempen van de Reevaart heeft Nederhorst den Berg zijn karakter verloren. De watergang was in feite de hoofdader waarlangs het dorp zich heeft ontwikkeld. De Stichting “Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg” spant zich al jaren in voor het herstel van de oorspronkelijke structuur. Zij heeft ons verzocht om de ambities te vertalen en uit te werken in een meer concrete ruimtelijke visie.

De provincie Noord-Holland en gemeente Wijdemeren hebben subsidie uitgekeerd om te komen tot een breed gedragen visie voor herstel van de vaart. Vanaf de start is er een constructieve dialoog gevoerd tussen de stichting, bewoners en bedrijven en wij als plannenmakers en adviseurs. Een prikkel voor onze creativiteit! Wij hebben voor dit project nauw samengewerkt met ingenieursbureau Tauw.

Gezocht is naar kostendragers en mogelijkheden voor het herstellen van de vaarroute. De visie onderzoekt de haalbaarheid op hoofdlijnen en stuurt aan op een aantal werkbare stappen.

Eerder verschenen positieve recensies in het weekblad De Brug van Wijdemeren en de Gooi-en Eemlander: Iedereen profiteert van de Reevaart. Ook van de projectleider Stichting Recreatietoervaart Nederland krijgt het plan een goede ontvangst: "Een initiatief dat wij van harte toejuichen." Meer informatie is te vinden op: www.nieuwevecht.nl. In het tijdschrift De Blauwe Kamer van juni 2014 is het project uitgelicht.

Zie ook onze cultuurhistorisch erfgoed-folder en cultuurhistorisch erfgoed. Een aanverwant project is de visie rond de kerkvaart, gemeente Stichtse Vest.

Centra Ontmoeting en recreatie Ruimtelijke visie Samenspraak en Omgevingswet Erfgoed
Gebiedsontwikkeling als burgerinitiatief

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685