Visie Rond de Kerkvaart

Visie Rond de Kerkvaart
Visie Rond de Kerkvaart
Visie Rond de Kerkvaart

Het gebied "Rond de Kerkvaart" ligt direct ten westen van het historische centrum van Breukelen, gemeente Stichtse Vest. De fraaie, maar soms verrommelde omgeving is ingeklemd tussen latere uitbreidingswijken en het Amsterdam-Rijnkanaal. Wij zijn door de gemeente gevraagd een integrale visie te ontwikkelen voor dit gebied. Het vrijkomen van drie locaties voor herontwikkeling vormt de directe aanleiding.

De kleinschaligheid van de omgeving vraagt om behoedzame invullingen van de locaties. Uit analyse komt een aantal bouwstenen naar voren voor de visie. De Kerkvaart is een bijzonder en waardevol ruimtelijk element, dat met nieuwe bebouwing op de locatie Het Domineeslaantje kracht kan worden bijgezet. In contrast met de kleinschaligheid biedt het Amsterdam-Rijnkanaal een zeldzaam weids panorama. Deze zone wordt in onze visie benut en uitgebouwd tot een fraaie groene parkzone. Bij de herstructurering van oude school- en bedrijfslocaties wordt vooral variatie nagestreefd, met daarbij bijzondere aandacht voor woningtypologie en functiemenging.

De ruimtelijke visie is aangevuld met stedenbouwkundige uitgangspunten voor de drie deelgebieden. Ze illustreren een algemene denkrichting die momenteel een concrete vertaling krijgen in de bouwplannen. We adviseren de gemeente bij de beoordeling daarvan. Een aanverwant project is de ruimtelijke visie voor het terugbrengen van De Vecht.

 

Ruimtelijke visie Erfgoed
Visie Rond de Kerkvaart

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024