Visie De Slenk

Visie De Slenk
Visie De Slenk
Visie De Slenk

De ligging van het bestaande bedrijventerrein De Slenk in Kortenhoef is bijzonder mooi. Het verrommelde terrein is gesitueerd aan de rand van een cultuurhistorisch waardevol natuurgebied. De visie voor de transformatie en uitbreiding van De Slenk is niet los te zien van deze grotere verbanden en zoekt aansluiting op de plannen die er zijn om de natuurwaarde van de directe omgeving te versterken.

Een nieuwe randweg rond het bedrijventerrein vormt een heldere afbakening van het terrein. Langs deze weg kan een nieuwe bebouwingsrand worden gerealiseerd van representatieve en architectonisch verwante gebouwen. Het terrein wordt zo de mogelijkheid geboden tot uitbreiding en krijgt tegelijkertijd een heldere begrenzing en een nieuw gezicht. De randweg wordt de nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijfsverkeer. Het oude lint zal hierdoor worden ontlast en kan in ere worden hersteld. De randweg wordt begeleid door een houtsingel, waarlangs een natuurlijke zone wordt voorgesteld van moerasbosjes binnen een strak slotenpatroon. Ter hoogte van de dwarsstraten over het bedrijventerrein bieden openingen in de groene rand mooie doorzichten over het water. Dit biedt niet alleen houvast in de oriëntatie maar versterkt ook de belevingswaarde van het terrein.

Het is een aanpak die reikt over de grenzen van de locatie. Er is een waardige overgang gemaakt naar het bijzondere omringende landschap. Het bedrijfsterrein nieuwe stijl is stevig verankerd in het landschap en biedt een aantrekkelijk adres voor gebruikers en passanten.

Werklocaties Ruimtelijke visie Klimaatadaptatie / natuurinclusie Erfgoed
Visie De Slenk

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685