Visie en plan Duin en Bosch

Visie en plan Duin en Bosch
Visie en plan Duin en Bosch
Visie en plan Duin en Bosch
Visie en plan Duin en Bosch

De structuurvisie voor het hele terrein van Duin en Bosch combineert het herstellen van een Rijksmonument met het harmonieus inpassen in het landschap van eigentijdse ontwikkelingen op het gebied van zorg, wonen en infrastructuur. Het hergebruik van bestaande elementen en het versterken van aanwezige kwaliteiten vormen daarbij de rode draad.

De vernieuwing is aangegrepen om het landschap weer tot zijn recht te laten komen en historische lijnen op te pakken. De sterk verouderde zorgcomplexen zijn daarbij stapsgewijs vervangen door passende nieuwbouw met een directe omgeving die zorgvuldig aansluit op de behoeftes van de gebruikers. Nieuwe woningen op het terrein maken de transformatie mogelijk en zijn in clusters zorgvuldig ingepast. Het centrumgebied wordt als centrale ontmoetingsplek het kloppende hart van de ontwikkeling.

Het Handboek Buitenruimte hebben we opgesteld als leidraad voor alle verdere uitwerkingen, van het grote geheel tot in de kleinste deelgebieden. Het inrichtingsplan is hiervan de concrete uitwerking. Tom Bullens is aangesteld als stedenbouwkundig supervisor en als voorzitter van het kwaliteitsteam. Dit team waakt over de samenhang en de beoogde kwaliteit van het cultuurhistorisch waardevolle gebied. Zie ook cultuurhistorisch erfgoed.

Zorgterreinen Erfgoed Ruimtelijke visie Landgoed en Campus
Visie en plan Duin en Bosch

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685