Tom Bullens

Stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect

Directeur Vollmer & Partners

Bureaubreed actief op het gebied van
stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening 
met het accent op ontwerp, visie en advies.

Zijn liefde voor het vak komt ook in zijn presentaties en lezingen naar voren.

Mailadres:
t.bullens@vp.nl

Linked-in

Tom Bullens

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685