Inrichtingsplan Duin en Bosch

Inrichtingsplan Duin en Bosch
Inrichtingsplan Duin en Bosch
Inrichtingsplan Duin en Bosch
Inrichtingsplan Duin en Bosch

In het inrichtingsplan krijgen keuzes voor de buitenruimte concreet vorm. Zij vormt een solide, ontworpen ondergrond waarbinnen de nog uit te werken nieuwbouwplannen kunnen worden ingepast. Bovendien kan op basis van het ontwerp een inschatting worden gemaakt van de kosten de gemoeid zijn met deze herontwikkeling.

Bij de uitwerking van de verschillende locaties worden separaat beplantingsplannen gemaakt waarin iedere boom en plant een plek krijgt. Waalpartners verzorgt hierbij zowel de engineering als de uitvoeringsbegeleiding.

Voor de circa twintig nieuwbouwlocaties zullen wij de komende jaren afzonderlijke inrichtingsplannen maken. Verschillende zijn al gerealiseerd, bijvoorbeeld de Ouderenkliniekde Opnamekliniek en Nieuw Koningsduin (1e en 2e fase). 

Inrichtingsplan
Inrichtingsplan Duin en Bosch

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685