Buitenruimte Opnamekliniek, Duin en Bosch

Buitenruimte Opnamekliniek, Duin en Bosch
foto: Luuk Kramer
Buitenruimte Opnamekliniek, Duin en Bosch
Buitenruimte Opnamekliniek, Duin en Bosch

De nieuwe opnamekliniek voor volwassenen bestaat uit een behandelgebouw en een kliniek. Tot rust kunnen komen staat er centraal. Het omringende, rustgevende duinlandschap speelt een sleutelrol in het ontwerp van het gebouw (GGH Architecten) en haar directe omgeving. 

Met zes uitstekende vingers hecht de kliniek zich in het landschap. De basis van het terrein wordt gevormd door een glooiend duintapijt rijk aan duingrassen. Dit tapijt wordt verbijzonderd door de inzet van grote heestergroepen (zoals duinroos en duindoorn). Binnen de afdelingstuinen is bovendien plaats voor beplanting met meer sier/en belevingswaarde (siergrassen, vaste planten). Een aantal bomen blijft gehandhaafd. De bomen die worden toegevoegd zijn kenmerkend voor het duingebied en komen er nu reeds voor.

Afrasteringen en grondkeringen zijn geïnspireerd op de verweerde strandpalen die in de duinen te vinden zijn. De beplanting bekent op subtiele wijze kleur in de verschillende seizoenen. Een lichte bries volstaat om de siergrassen te laten deinen. Het ontwerp voor de buitenruimte is uitgewerkt vanuit onze visie en het inrichtingsplan voor het hele landgoed Duin en Bosch.

Zorgterreinen Healing Environment
Buitenruimte Opnamekliniek, Duin en Bosch

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685