Woningclusters Nieuw Koningsduin

De woningclusters maken onderdeel uit van de integrale visie die wij voor het landgoed hebben opgesteld. Nieuw Koningsduin heeft hierin een heldere ontsluitingsstructuur en gespreid parkeren. In het plan is gebruik gemaakt van aanwezige groenopstanden en reliëf. Om ontsierende schuttingen voor te zijn, is veel aandacht besteed aan de overgang privé-openbaar gebied. Naast grondwallen met daarop kastanjehouten hekwerken zijn hoge en lage beukhagen toegepast. Het verloop van de seizoenen heeft in het beplantingsplan vertaling gekregen. Vooral aan de randen van de clusters zijn veel bomen behouden. In de tuinen is een enkele waardevolle boom gehandhaafd. Landgoed Duin & Bosch is een geliefde woonplek in Castricum, de verkoop van de nieuwbouwwoningen verliep zeer succesvol. Op de gerealiseerde wallen zijn inheemse soorten toegevoegd: eik, beuk, haagbeuk, veldesdoorn en een enkele grove den. Meer centraal in de wooncluster zijn de groeiplaatsen wat beperkter, hier is met de boomkeuze rekening mee gehouden. De herinrichting van het hele terrein hebben wij uitgewerkt in een inrichtingsplan voor de buitenruimte. 

Woongebieden Actueel Stedenbouwkundig plan
Woningclusters Nieuw Koningsduin
Aarden wal met bijpassend hek
Woningclusters Nieuw Koningsduin
Volwassen bomen in een nieuwe woonbuurt
Woningclusters Nieuw Koningsduin
Luchtfoto, bron: ABB Groep
Woningclusters Nieuw Koningsduin
Natuurlijk ogende vijver en wadi's
Woningclusters Nieuw Koningsduin

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685