Inrichtingsplan Monsterseweg

Inrichtingsplan Monsterseweg
Inrichtingsplan Monsterseweg
Inrichtingsplan Monsterseweg
Inrichtingsplan Monsterseweg

Voor het fraaie GGZ-terrein aan de Monsterseweg in Den Haag (ca 90 ha) hebben wij een visie opgesteld. De aanpassing van groen-en wegenstructuur ten behoeve van de herinrichting van vijf deelgebieden (nieuwbouwlocaties) is hierin meegnomen. Kenmerkend voor onze aanpak is het benutten van de aanwezige kwaliteiten. 

Het Handboek voor de Buitenruimte biedt heldere aanknopingspunten voor verdere uitwerking van de inrichting per locatie. Dankzij dit handboek kan een grote mate van samenhang worden bereikt, kunnen kosten worden bespaard en worden ad hoc oplossingen voorkomen.  Ze weerspiegelt zo het streven om van het terrein een samenhangend en evenwichtig geheel te maken dat bovendien voldoende ruimte biedt aan verschillende sferen. 

Door in te spelen op specifieke eigenschappen en kwaliteiten van de plek is een duurzaam plan gemaakt waarin gebiedseigen, inheemse vegetatie vanzelfsprekend wordt opgenomen. Veel aandacht is besteed aan duurzame waterberging op het terrein. Inmiddels hebben wij ook de inrichtingsplannen van een drietal nieuwbouwlocaties afgerond: Triple-Ex, Verslavingskliniek Brijder, fase 1 Nieuwe Brink. In de zuidelijke rand van de locatie komt een nieuw woongebied: Park Bloemendaal, waarvoor wij de stedenbouwkundige opzet hebben gemaakt.

Zorgterreinen Landgoed en Campus
Inrichtingsplan Monsterseweg

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685