Masterplan Zon & Schild, Amersfoort

Masterplan Zon & Schild, Amersfoort
Visie Zon & Schild, Amersfoort
Masterplan Zon & Schild, Amersfoort
Visie Zon & Schild, Amersfoort
Masterplan Zon & Schild, Amersfoort
Visie Zon & Schild, Amersfoort
Masterplan Zon & Schild, Amersfoort
Visie Zon & Schild, Amersfoort

GGz Centraal wil het bijzondere zorgterrein Zon & Schild transformeren, mede ingegeven door de verouderde staat van een deel van de panden. Deze bosrijke locatie bij Amersfoort biedt momenteel een breed aanbod aan behandelingen voor patiënten met sterk uiteenlopende ziektebeelden en zorgbehoeften. Het vernieuwen van de huisvesting is onderdeel van de beoogde transformatie.

De gemeente Amersfoort heeft een ruimtelijk kader opgesteld, dat recent is vestgesteld. In aanloop hiervan heeft Vollmer & Partners een Masterplan opgesteld, in opdracht van GGz Centraal en in nauw overleg met gemeente en provincie. Dit Masterplan is de aanzet geweest voor het ruimtelijk kader van de gemeente. Het is algemener van aard en zal als toetsingskader dienen voor de verdere planuitwerking.

Tal van aspecten spelen bij de uitwerking een rol: de verbetering van de ruimtelijke structuur, behoud van de natuurwaarde, herstel van cultuurhistorische structuren, de ontwikkeling van woningbouw, herbestemming van monumentale panden en de vernieuwing van de zorg. Aan het masterplan is met het stedenbouwkundige plan voor het Zorgpark door ons nadere uitwerking gegeven. Zie ook artikel in het AD van 19-09-2019.

Voor GGz Centraal hebben wij ook het masterplan voor landgoed Veldwijk in Ermelo gemaakt, dat is vastgesteld.

Zorgterreinen Erfgoed Ruimtelijke visie Landgoed en Campus Healing Environment
Masterplan Zon & Schild, Amersfoort

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685