Natuurbegraven Emst

Natuurbegraven Emst
Natuurbegraven Emst
Natuurbegraven Emst
Natuurbegraven Emst

De gemeenteraad van Epe heeft door ons de mogelijkheid laten onderzoeken voor de aanleg van een natuurbegraafplaats op een locatie aan de Langeweg in Emst. Het terrein is gemeentelijk eigendom, openbaar toegankelijk en huisvest momenteel verschillende verenigingen.

Stapsgewijs hebben we alle relevante aspecten behandeld: ruimtelijke facetten zoals de maatschappelijke en planologische haalbaarheid,  en het kunnen voldoen aan de wetgeving (wet op de lijkbezorging). Maar ook de financiële haalbaarheid is onderzocht. Op grond van deze analyse en afstemming is een positief advies gegeven over de haalbaarheid van de realisatie van een natuurbegraafplaats op de locatie Woesterberg in Emst.

Uit het haalbaarheidsonderzoek zijn geen bezwaren naar voren gekomen voor het realiseren van een natuurbegraafplaats op de locatie Woesterberg. Volgens de wet- en regelgeving is de realisatie goed mogelijk en kan deze van meerwaarde zijn voor de natuurwaarde en belevingswaarde van het gebied. Toch heeft de raad zich ertegen uitgesproken. Daarmee heeft zij gehoor willen geven aan het bezwaar van enkele omwonenden. 

Natuurbegraafplaatsen Onderbouwingen en adviezen
Natuurbegraven Emst

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685