Natuurbegraafplaats Drenthe

Natuurbegraafplaats Drenthe
Natuurbegraafplaats Drenthe
Natuurbegraafplaats Drenthe
Natuurbegraafplaats Drenthe

De fraaie ligging van natuurbegraafplaats Drenthe op de overgang van het Drents plateau en het beekdal van de Drentsche Aa vraagt om een afgewogen inpassing in het landschap. Het ontwerp geeft vertaling aan typerende kenmerken van het Drentse landschap, zoals dobbes. In het plan wordt de natuurlijke afwatering geregeld door vennen die wat vorm en patroon betreft refereren aan dobbes.

In het gebied is een prehistorisch urnenveld aanwezig. Het ontwerp houdt zorgvuldig rekening met de contouren van het gebied waarvoor een hoge archeologische verwachting geldt. Binnen de contouren worden alleen urnen begraven, daarbuiten ook grafkisten.

Het ontwerp voor natuurbegraafplaats Drenthe toont in aanpak veel verwantschap met ons ontwerp voor natuurbegraafplaats Fryslân. Ook hier wordt een eenzijdig productiebos omgevormd tot een rijker en natuurlijker bos met natuurwaarde. De landschappelijke condities zijn echter heel anders, wat tot een uniek ontwerp heeft geleid. 

Natuurbegraafplaatsen
Natuurbegraafplaats Drenthe

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685