MVO

Vollmer & Partners vormt een hecht team. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doen we op tal van manieren. Binnen ons bureau investeren we in een een positieve, constructieve werksfeer en bieden we een plezierige werkplek in de Amersfoortse binnenstad.

Met de opgaven die wij doen grijpen we elke verandering aan om te komen tot verbetering van de leefomgeving. We hebben oog voor hetgeen al aanwezig is en weten bestaande kwaliteiten in te zetten. We proberen bij iedere opgave de omgeving optimaal vorm te geven voor de mensen die er dagelijks gebruik van maken. Met name in de zorg vraagt dit inlevingsvermogen en bereidheid om kennis te verbreden. We steken veel tijd in het verdiepen van onze kennis, bijvoorbeeld op het vlak van 'Healing Environment'

Het landschap ligt ons na aan het hart. We bedenken nieuwe mogelijkheden om het ontwikkelen en instand houden ervan mogelijk te maken. Natuurbegraven, zonne-enerie en landschap en Ecopark zijn hier voorbeelden van.

In onze directe woonomgeving zetten we onze kennis en kunde in om initiatieven te realiseren die door geldgebrek anders niet van de grond komen. Zo hebben we samen met andere ouders en in overleg met het schoolbestuur mooie plannen gemaakt voor het schoolplein voor de Aloysiusschool in Amersfoort en de Ludgerschool in Utrecht. Ook hebben we ons in Amersfoort ingezet voor 'stadsacupunctuur'.

Vollmer & Partners maakt deel uit van Energiepark.nu, dat zich bezighoudt met grootschalige toepassing van zonne-energie. Ook is ze partner in het consortium 'De Verduurzamers', dat zich richt op het verduurzamen van bestaande woningen en hun omgeving. 

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685