Zonne-energie en landschap

Zonne-energie en landschap
Zonne-energie en landschap
Zonne-energie en landschap
Zonne-energie en landschap

Een zonnig perspectief voor de Galecopperzoom! Vanuit Energiepark.nu hebben wij met PROQuint en Leefomgeving.com een voorstel gemaakt voor grootschalige toepassing van zonne-energie. Het project onderzoekt de mogelijkheden om zonnevelden een plek te geven in het Nederlandse landschap. Zonnecollectoren worden daarbij ingepast in een authentieke polder aan de rand van Nieuwegein. Door grootschalige toepassing van zonne-energie in samenhang met lokale initiatieven zoals stadslandbouw, een theehuis en een vergaderlocatie willen wij helpen het braakliggende terrein rendabel te krijgen. 

Het zonnepark is niet alleen zorgvuldig ingepast in het gebied, het helpt ook de bestaande structuur te versterken. Het landschap wordt verrijkt met brede sloten, rietkragen, houtsingels en knotwilgen. Het recreatieve padennetwerk wordt aangevuld met klompenpaden en groene wandelkades. Tussen de zonnevelden worden zonnetuinparken aangelegd die tevens voorzien worden van zonnepanelen. Zonnevelden en zonnetuinpark vormen een beheereenheid. Een zonne-geluidsscherm langs de aangrenzende snelweg draagt bij aan vermindering van de geluidsoverlast. Daarnaast vormen de velden met zonnecollectoren een akoestisch landschap dat bijdraagt aan de geluidsreductie in het open gebied. 

Voor de provincie Utrecht hebben wij een workshop georganiseerd over de inpassing van zonne-energie in het landschap op een manier die het landschap en de omgeving ten goede komt.

Energielandschappen Regio’s Onderzoek Klimaatadaptatie / natuurinclusie
Zonne-energie en landschap

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685