Workshop provincie Utrecht

Workshop provincie Utrecht
Workshop provincie Utrecht
Workshop provincie Utrecht
Workshop provincie Utrecht

De provincie Utrecht geeft zonnevelden een plek in de structuurvisie. Over de vraag of, en zo ja welke, randvoorwaarden voor inpassing van zonnevelden in de provinciale structuurvisie moeten worden opgenomen hield de Provincie Utrecht een workshop voor meerdere gemeentes en de provincie Utrecht zelf.

De workshop is georganiseerd en begeleid door Energiepark.nu, specialisten op het gebied van duurzame energieprojecten en is bedoeld voor provinciale en gemeentelijke medewerkers die over de landschappelijke inpassing van zonnevelden willen mee denken. De provincie Utrecht stimuleert de transitie naar duurzame energie en ziet zonnevelden als een mogelijkheid die een goede inpassing in het Utrechts landschap verdient.

Vollmer+partners houdt zich binnen Energiepark.nu bezig met de ruimtelijke aspecten en de landschappelijke inpassing. Zie het project Galecopperzoom.

Samenspraak en Omgevingswet
Workshop provincie Utrecht

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685