Michi-Noeki

Rijksbouwmeester Floris Alkemade over Michi-Noeki: “Prachtig Plan!”

Michi-Noeki is een concept dat wij in teamverband met Twynstra Gudde hebben ontwikkeld voor de prijsvraag Who Cares. Michi-Noeki onderscheidt zich door de samenwerking tussen fysiek en sociaal ontwerp. We richten ons op het versterken van de langzame verkeersroutes door de wijk. We creëren Michi-Noeki’s (geïnspireerd op Japanse pleisterplaatsen Michi-No-Eki): informele en laagdrempelige plekken waar je naar de wc kunt, een kopje koffie kunt drinken, informatie vindt, met vragen terecht kunt en waar een luisterend oor wordt geboden. De Michi-Noeki’s zijn aan elkaar gekoppeld met ‘Zilverdraad’: makkelijk begaanbare verbindingsroutes door de wijk. Zo versterken we de sociale en fysieke infrastructuur, en vergroten we de kans op toevallige ontmoetingen.

Michi-Noeki is voor de Oosterparkwijk in Groningen uitgewerkt, maar het concept laat zich ook prima inpassen in andere Nederlandse wijken. Zo werken we in de Bomenbuurt in Den Haag aan de uitwerking van een Michi-Noeki netwerk. We presenteerden de stand van zaken op 'Lokale Smaakmakers'.  Ook op het nationale congres Grensverleggers in de zorg werd aandacht besteedt aan Michi-Noeki.

Bekijk het NOS Journaal van 25 oktober 2017 over dit onderwerp, waarin Michi-Noeki wordt toegelicht. Zie voor meer informatie over de prijsvraag, het juryrapport en de reizende tentoonstelling: www.prijsvraagwhocares.nl. Wil je meer weten?

Neem contact op met Irene Edzes

Woongebieden Actueel Onderzoek Inclusieve samenleving Healing Environment
Michi-Noeki
Michi-Noeki
Michi-Noeki
Michi-Noeki
Michi-Noeki

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685