Michi-Noeki

Rijksbouwmeester Floris Alkemade over Michi-Noeki: “Prachtig Plan!”

Michi-Noeki is een concept dat wij in teamverband met Twynstra Gudde hebben ontwikkeld voor de prijsvraag Who Cares. Michi-Noeki onderscheidt zich door de samenwerking tussen fysiek en sociaal ontwerp. We richten ons op het versterken van de langzame verkeersroutes door de wijk. We creëren Michi-Noeki’s (geïnspireerd op Japanse pleisterplaatsen Michi-No-Eki): informele en laagdrempelige plekken waar je naar de wc kunt, een kopje koffie kunt drinken, informatie vindt, met vragen terecht kunt en waar een luisterend oor wordt geboden. De Michi-Noeki’s zijn aan elkaar gekoppeld met ‘Zilverdraad’: makkelijk begaanbare verbindingsroutes door de wijk. Zo versterken we de sociale en fysieke infrastructuur, en vergroten we de kans op toevallige ontmoetingen.

Michi-Noeki is voor de Oosterparkwijk in Groningen uitgewerkt, maar het concept laat zich ook prima inpassen in andere Nederlandse wijken. Zo werken we ook in de Bomenbuurt in Den Haag aan de uitwerking van een Michi-Noeki netwerk. Michi-Noeki is opgenomen in het advies van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving: 'Ruimte maken voor ontmoeting. De buurt als sociale leefomgeving?'

We presenteerden de stand van zaken op 'Lokale Smaakmakers' en op het nationale congres Grensverleggers in de zorg. Tijdens de Dutch Design Week was Irene Edzes van Vollmer & Partners tafelgast bij Rijksbouwmeester Floris Alkemade in de uitzending over eenzaamheid en inclusie.

Bekijk het NOS Journaal van 25 oktober 2017 waarin Michi-Noeki wordt toegelicht:

Michi-Noeki vind je op de website HERE COMES THE SUN: een platform voor ruimtelijke vernieuwing in de breedste zin van het woord en een initiatief van rijksbouwmeester Floris Alkemade. Zie voor meer informatie over de prijsvraag, het juryrapport en de reizende tentoonstelling: www.prijsvraagwhocares.nl. In het kerstnummer van Architectuur Lokaal 2019 een interview met Jasper Klapwijk en Irene Edzes over Michi-Noeki. In het magazine van het College van Rijksadviseurs (maart 2020) is een filmpje opgenomen:

In de nieuwsbrief van het Europese project 'Toilet For Me' is een interview opgenomen over Michi-Noeki (september 2021).

Irene Edzes was te gast bij het wijkdebat in Utrecht "Oost Ontmoet" op 3 oktober 2021.

Wil je meer weten? Neem contact op met Irene Edzes

 

Woongebieden Actueel Onderzoek Inclusieve samenleving Healing Environment
Michi-Noeki
Michi-Noeki
Michi-Noeki
Michi-Noeki
Michi-Noeki

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               vacature!

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685