Herinrichting schoolplein Aloysiusschool

Herinrichting schoolplein Aloysiusschool
Herinrichting schoolplein Aloysiusschool
Herinrichting schoolplein Aloysiusschool
Herinrichting schoolplein Aloysiusschool

Een laag hek schermt het fraaie plein van de Aloysiusschool af van de straat. Het maakt het plein tot semi-openbaar gebied en daarmee kwetsbaar voor overlast en vernielzucht. Hoewel mooi, laat het volledig met betontegels geplaveide plein wel kansen liggen als het om spelaanleiding gaat. 

Voorgesteld is om vooral de randen van het schoolplein aan te pakken, zodat in het midden voldoende ruimte overblijft voor rennen en ballen. Niet-verharde zones langs beide zijkanten vormen een (geluids)buffer tussen de buren en het plein en bieden spannende ontdekpaadjes. Langs de voorgevel van de school is een groene strook bedacht. Deze rand maakt het aanzien vriendelijker, maar schept ook afstand tussen de puien en het spel. 

Door een hoek af te schermen met een hoog afsluitbaar hek ontstaat de mogelijkheid voor een moestuin. De rechterzijkant van het plein wordt een zandzone. De geweldige boom, waar nu officieel niet in geklommen mag worden komt met zijn wortels in het zand. Ook voor andere klimtoestellen vormt het zand een prima valbreker. Bestaand struweel aan de linkerzijde wordt uitgebreid en de fietsenrekken worden geintegreerd. Het plein houdt zijn klassieke uitstraling en symmetrische opbouw, maar houdt rekening met de wensen van nu. Het advies is tot stand gekomen in samenwerking met enthousiaste kinderen, het schoolbestuur, LabO en andere (professionele) ouders van de tuin14CIE.  

Op de pleinwerkdag met vrijwilligers is een hoop werk verzet: zie filmpje! Zie ook MVO door Vollmer & Partners.

Ontmoeting en recreatie Samenspraak en Omgevingswet Onderbouwingen en adviezen
Herinrichting schoolplein Aloysiusschool

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685