Stadsacupunctuur

Stadsacupunctuur
Stadsacupunctuur
Stadsacupunctuur
Stadsacupunctuur

Iedere buurt kent schurende plekken. Niet toegeëigend of onvoldoende gebruikt. Soms is het nog niet zover, maar valt het verval wel te voorspellen. Soms blijven er gewoon kansen liggen. Strategisch ingrijpen op kleine schaal kan de leefbaarheid van een buurt of een stad aanzienlijk verbeteren. Strategie vraagt om kennis van grotere verbanden, besef van de cultuurhistorische achtergrond en inzicht in procedures en processen. Onze  stedenbouwkundige ervaring en landschapsarchitectonische kennis blijkt uitstekend inzetbaar bij stadsacupunctuur. Of het nu gaat om enkele villa’s, een woontoren of een bescheiden speelplek, wij stellen ons steeds de vraag waar de situatie het meest mee is gebaat.

 

In Amersfoort hebben we een reeks locatiestudies gedaan in opdracht van De Alliantie. Na een quick-scan voor zo'n 25 locaties hebben wij voor negen plekken een stedenbouwkundig voorstel gedaan. Vijf locaties worden in nauwe samenwerking met agNOVAarchitecten nader uitgewerkt. Het architectuurplatform FASadE wijdde een avond aan het onderwerp, zie krantenartikel en verslag. Ook in Vlaanderen is aandacht voor het onderwerp, zie artikel in Krax+2.1  (nr.1 jan-feb 2013), expertiseblad van De Ambrassade vzw.

 

Andere voorbeelden van stadsacupunctuur: Nieuw Hart Soesterkwartier, Toolkit Kanaleneiland, Inrichtingsvoorstel Prinses Amaliaplein, Locatiestudie Stadhuis van Weert, Visie Rond de Kerkvaart, Stedenbouwkundig plan locatie Kattensingel, Stedenbouwkundig plan Maximalocatie, diverse adviezen gemeente Wijdemeren.

Klik hier voor het downloaden van documentatie.

 

Centra Stedelijke transformatie
Stadsacupunctuur

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685