Toolkit Kanaleneiland

Toolkit Kanaleneiland
Toolkit Kanaleneiland
Toolkit Kanaleneiland
Toolkit Kanaleneiland

Kanaleneiland-Zuid is een typisch voorbeeld van een stempelwijk uit de werderopbouw met een vast samenspel van portiekflats en rijtjeswoningen. Over de gewenste aanpassingen op woning-, stempel- en wijkniveau wordt met alle betrokkenen van gedachten gewisseld. Ter ondersteuning van dit proces heeft de projectgroep Kanaleneiland-Zuid ons gevraagd om een Toolkit op te stellen. Deze Toolkit bestaat uit gereedschappen waarmee bescheiden aanpassingen benoemd en verbeeld worden. Wij hebben daarbij de stedebouwkundige en landschappelijke mogelijkheden bestudeerd en BouwhulpGroep heeft zich gericht op de architectonische aspecten.

In de Toolkit zijn concrete mogelijkheden onderzocht om de ruimtelijke kwaliteit van de stempels te verbeteren. Varianten zijn opgesteld voor de invulling van de binnenhoven en de achterterreinen. Ter verbetering van de verblijfskwaliteit is aandacht besteed aan de overgang tussen openbaar en privé gebied en zijn alternatieve parkeeroplossingen aangedragen. Het versterken van aanwezige groene kwaliteiten draagt bij aan herkenbaarheid en identiteit. Het aanpassen van het woningaanbod voor specifieke doelgroepen zoals starters en senioren, biedt mogelijkheden voor een meer gemengde en stabiele bevolkingsopbouw in de wijk.

Woongebieden Samenspraak en Omgevingswet Stedelijke transformatie
Toolkit Kanaleneiland

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685