Schetsontwerp Prinses Amaliaplein

Schetsontwerp Prinses Amaliaplein
Schetsontwerp Prinses Amaliaplein
Schetsontwerp Prinses Amaliaplein
Schetsontwerp Prinses Amaliaplein

Eén boom zegt alles in het schetsontwerp voor de herinrichting van het Prinses Amaliaplein in De Steeg. Een centraal geplaatste lindeboom zal zich letterlijk en figuurlijk wortelen in het hart van De Steeg. De zitbank rond de boom nodigt uit tot een goed gesprek of een moment van rust. Zolang de boomkruin nog niet haar volle omvang heeft voorzien schaduwdoeken in luwte en beschutting. Het plein ligt op een bijzonder kruispunt van wegen. In het ontwerp wordt het introverte karakter omgebogen en richt het plein zich naar de omgeving. De in de verharding aangeduide wortelstructuur geeft op subtiele wijze de richtingen weer.

 

Bij het schetsontwerp hoort een plan van aanpak en een globale kostenraming. Daarin is ruimte gelaten voor de inbreng en reacties van omwonenden.

Schetsontwerp Prinses Amaliaplein

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685