Stedenbouwkundig plan Kattensingel

Stedenbouwkundig plan Kattensingel
Stedenbouwkundig plan Kattensingel

Een beetje verscholen op een binnenplaats ligt een kaashandel. Aan ons bureau de vraag te onderzoeken welke stedenbouwkundige mogelijkheden er zijn om deze kaashandel te vervangen door woningbouw. Uit een analyse van de plek kwam naar voren dat de binnenplaats deel uitmaakt van een hofjesstructuur in een groot stedelijk blok.

Een nieuwe invulling van deze plek biedt de kans om de bebouwingsrand aan de Singel op een mooie manier af te maken. Uit een reeks van mogelijke invullingen kwam de variant met twee hofjes die in elkaar grijpen als sterkste naar voren. De stedelijke ligging dichtbij het station, vraagt om een intensieve parkeeroplossing. Hiervoor is in de studie een aantal oplossingen tegen het licht gehouden.

Uiteindelijk wilde de kaashandel het bedrijf nog een aantal jaren continueren en kwam het niet tot verdere uitwerking.

 

Stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundig plan Kattensingel

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685