Herinrichting schoolplein Ludgerschool

Herinrichting schoolplein Ludgerschool
Herinrichting schoolplein Ludgerschool
Herinrichting schoolplein Ludgerschool
Herinrichting schoolplein Ludgerschool

Steniger kan een schoolplein niet zijn. Veel groener kan het plein van de Ludgerschool in Utrecht wèl worden. Daarom hebben we enthousiast voorstellen gedaan. Naast een probleemanayse hebben we ook de kansen in kaart gebracht, rekening houdend met zeer beperkt budget.

De vorm van het plein is uitzonderlijk: twee driehoekige pleindelen zijn met een strook aan elkaar verbonden. Het plein is en blijft volledig omsloten en niet openbaar toegankelijk. De de door ons voorgestelde ingrepen bieden niet alleen spelaanleiding, maar versterken ook de relatie tussen de pleindelen. Een doorgaande groene ontdekstrook biedt verstop-, hang-en ontdekmogelijkheden. Het schermt de pleinen af van de stenige omgeving en vormt een (geluids)buffer naar de omliggende woningen. 

Bescheiden moestuinen zijn leuk en educatief en vergroten het verantwoordelijkheidsgevoel. De strategische plek in een hoek staat het vrij kunnen rennen, ballen en bewegen niet in de weg. Door elk van de pleindelen een eigen karakter te geven wordt op een vanzelfsprekende manier ingespeeld op de speel-en spelbehoeftes van de verschillende leeftijdscategorieën. Het speelplein blijft bestraat, het uitdagingenplein wordt een groene tegenhanger.

Zie ook MVO door Vollmer & Partners.

Herinrichting schoolplein Ludgerschool

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024