Healing Environment

Healing Environment
Healing Environment
Healing Environment
Healing Environment

Healing Environment is een veelgebezigde term. Vooralsnog is er talrijk wetenschappelijk onderzoek gedaan (evidence beased) naar healing environments in en rond gebouwen. Er ontbreekt echter nog veel kennis om te komen tot een landschappelijk vertaling. Het is complexe materie. De afgelopen jaren hebben we steeds meer puzzelstukjes ontdekt in een wereld waar veel te winnen is.

Wij volgen de actuele kennisontwikkeling over de invloed van ‘groen’ op  gezondheid en welzijn op de voet. Ook hebben wij onze eigen toolbox ontwikkeld als uitgangspunt bij het ontwerpen. Het is daarnaast een communicatiemiddel. De toolbox stelt ons bovendien in staat om gerealiseerd werk te evalueren. De mensen voor wie wij ontwerpen gebruiken de omgeving even verschillend als specifiek. Dit heeft te maken met leeftijd, leefomgeving, bewegingsvrijheid, maar ook met complexe zaken die verband houden met de aard en het stadium van een ziekte.

Het principe van inventarisatie, evaluatie en implementatie is waardevol als je daadwerkelijk een leefomgeving wilt maken die het welzijn van gebruikers ten goede komt. Zo brachten wij een evaluatiebezoek met omgevingspsychologe Fiona de Vos aan Verslavingskliniek Brijder.

Zie ook: belevingstuin Lievegoed, dementietuin Laren, psychogeriatrisch wonen in Heelsumbinnentuin gesloten kliniek, Kind & Jeugd landgoed Veldwijk, maar ook bijvoorbeeld visie landgoed Duin & Bosch en visie Zon & Schild en visie Midgard

Onderzoek Healing Environment
Healing Environment

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024