Inrichtingsplan RCG Kind en Jeugd

Inrichtingsplan RCG Kind en Jeugd
Inrichtingsplan RCG Kind en Jeugd
Inrichtingsplan RCG Kind en Jeugd
Inrichtingsplan RCG Kind en Jeugd

Het terrein van RCG Kinder- & Jeugdpsychiatrie ligt als een kamer in het bos. De twee gebouwen (Behandelgebouw  en Kliniek) hebben een plek in het landschap tegen een bosrijk decor. Grasland vormt een doorlopend groen tapijt. Een bijzonder element is de vijver die in verbinding staat met een wadi in de zuidwesthoek van het terrein. Hier krijgt hemelwater de kans om langzaam te infiltreren.

Een fijne plek om wordt gevormd door een natuurlijk tribune-element. Deze aarden wal dient als scheiding tussen de pleinruimte en de wadi. Door water en nattere milieus aan te brengen op het terrein wordt een grotere soortenrijkdom van de flora en fauna op het terrein verwacht. In de vijver kunnen kikkers en amfibieën een plek vinden, bij de wadi groeien andere soorten grassen en kruiden. Met hun positie, maar ook de uitgesproken najaarskleuren markeert een aantal bijzondere bomen het centrale groengebied, Parkeerplaatsen worden aan de oostzijde aangelegd, verankerd in een stevige groenstructuur van groenblijvende heesters. Ook de bergingen (fietsen en containers) worden gecamoufleerd met heesterbeplanting.

Met de ontwikkeling van het terrein van RCG Kinder- & Jeugdpsychiatrie maakt Meerkanten een sprong over de Horsterweg. Het parkachtige karakter van landgoed Veldwijk is aan deze kant van de weg doorgezet.

Zorgterreinen Inrichtingsplan
Inrichtingsplan RCG Kind en Jeugd

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685