Visie Midgard, Tuitjenhorn

Visie Midgard, Tuitjenhorn
Visie Midgard, Tuitjenhorn
Visie Midgard, Tuitjenhorn
Visie Midgard, Tuitjenhorn

Een waardevolle omgeving, waar toegankelijkheid, veiligheid, herkenbaarheid, seizoens- en natuurbeleving hand in hand gaan; dat is wat onze ruimtelijke visie voor de herinrichting van locatie Midgard beoogd. Een plek waar ieder zichzelf kan zijn, zich nuttig kan maken en samen kan zijn met anderen.

De Raphäelstichting ons gevraagd om verdere uitwerking te geven aan de ruimtelijke visie. De buitenruimte rond de getransformeerde gebouwen is door ons opnieuw ontworpen. Daarnaast worden doelgerichte ingrepen gedaan.

Bestaande kwaliteiten zijn in beeld gebracht, om ze waar mogelijk te behouden en te versterken. Routes zijn verbeterd en voor iedereen herkenbaar gemaakt. Ongedefinieerde plekken moeten zoveel mogelijk worden opgeheven en 'groene parels' beter bereikbaar en herkenbaar gemaakt worden. Met veel bewoners kennis hebben we kennis gemaakt. Met alle ingrepen kunnen we hun wereld mooier en rijker maken. De interactie met de buitenwereld willen we versterken, o.a. door het realiseren van een theetuin.

 

 

Visie Midgard, Tuitjenhorn

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024