Inrichtingsplan Midgard, Tuitjenhorn

In het ontwerp voor de buitenruimte voor de locatie Midgard is verdere uitwering gegeven aan onze ruimtelijke visie. Kern van de visie: het versterken en verhelderen van de structuur en het toegankelijk maken van het landschap. Was eerder sprake van mogelijke nieuwbouw, inmiddels is tot renovatie besloten en zullen sommige gebouwen wijzigen van functie. Het inrichtingsplan onderscheidt deelgebieden die gedetailleerd zijn uitgewerkt, zoals het entreegebied en de theetuin rond de lunchroom.

De kracht van het inrichtingsplan zit in het verbinden van structuren en het vergroten van de helderheid en herkenbaarheid van het terrein als geheel. De binnen- en buitenwereld worden verbonden door een heldere, vloeiende padenstructuur die ook voor mindervalide bewoners goed toegankelijk is. 

Wat wij met dit ontwerp de bewoners willen bieden is een waardevolle omgeving, waar toegankelijkheid, veiligheid, herkenbaarheid, seizoens- en natuurbeleving hand in hand gaan. Een plek waar ieder zichzelf kan zijn, zich nuttig kan maken en samen kan zijn met anderen. 

Zorgterreinen Inrichtingsplan Healing Environment
Inrichtingsplan Midgard, Tuitjenhorn
Inrichtingsplan Midgard, Tuitjenhorn
Inrichtingsplan Midgard, Tuitjenhorn
Inrichtingsplan Midgard, Tuitjenhorn
Inrichtingsplan Midgard, Tuitjenhorn

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685