Het Nieuwe Beekdal

Het nieuwe onderkomen voor mensen met een psychogeriatrische achtergrond in Heelsum is stapsgewijs gerealiseerd. Vollmer & Partners werkt voor dit plan nauw samen met agNOVA architecten in opdracht van Vilente. De landschappelijke inrichting zal nog even op zich laten wachten, maar zal in het voorjaar worden opgeleverd.

Voor de herontwikkeling van de locatie hebben we een samenhangende visie gemaakt voor bebouwing en buitenruimte, waarbij we optimaal proberen in te spelen op de vereisten van de doelgroep (categorie 'Beschermd wonen' en 'Wonen met een plus'). Voor 'Wonen met een plus' is de omgeving laagdrempelig: tuinen, eventueel gecombineerd met maatschappelijke voorzieningen. Voor 'Beschermd Wonen' is de buitenruimte zo ingericht dat de zorg optimaal wordt ondersteund. De tuinen dagen uit voor gebruik, zijn zinnenprikkelend of juist rustgevend.

Het natuurlijk reliëf wordt benut om elke woongroep een eigen tuin op maaiveld te geven. Op basis van de visie is door ons een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Ook hebben wij de technische uitvoering ter hand genomen. Tijdens een bewonersavond oogstte het plan veel lof, hier werd in de Gelderlander verslag van gedaan. Zie ook Beschermd Wonen in Assen. Bouwbedrijf Van Driesten realiseerde de gebouwen.

Zorgterreinen Actueel Healing Environment
Het Nieuwe Beekdal
Het Nieuwe Beekdal
Het Nieuwe Beekdal
Het Nieuwe Beekdal
Het Nieuwe Beekdal
Het nieuwe Beekdal plankaart

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685