Het Nieuwe Beekdal

Het eerste nieuwe onderkomen voor mensen met een psychogeriatrische achtergrond in Heelsum is opgeleverd. Vollmer & Partners werkt voor dit plan samen met agNOVA architecten in opdracht van Vilente. Binnenkort start de volgene sloop- en nieuwbouwfase. De landschappelijke inrichting zal dan ook nog even op zich laten wachten.

Voor de herontwikkeling van de locatie hebben we een samenhangende visie gemaakt voor bebouwing en buitenruimte, waarbij we optimaal proberen in te spelen op de vereisten van de doelgroep (categorie 'Beschermd wonen' en 'Wonen met een plus'). Voor 'Wonen met een plus' is de omgeving laagdrempelig: tuinen, eventueel gecombineerd met maatschappelijke voorzieningen. Voor 'Beschermd Wonen' is de buitenruimte zo ingericht dat de zorg optimaal wordt ondersteund. De tuinen dagen uit voor gebruik, zijn zinnenprikkelend of juist rustgevend.

Het natuurlijk reliëf wordt benut om elke woongroep een eigen tuin op maaiveld te geven. Op basis van de visie is door ons een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Ook hebben wij de technische uitvoering ter hand genomen. Tijdens een bewonersavond oogstte het plan veel lof, hier werd in de Gelderlander verslag van gedaan. Zie ook Beschermd Wonen in Assen.

Zorgterreinen Actueel Healing Environment
Het Nieuwe Beekdal
Het Nieuwe Beekdal
Het Nieuwe Beekdal
Het Nieuwe Beekdal
Het Nieuwe Beekdal
Het nieuwe Beekdal plankaart

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl                  Vacature!

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685 VACATURE