Technische uitwerking plan Vilente, Heelsum

Technische uitwerking plan Vilente, Heelsum
Technische uitwerking plan Vilente, Heelsum
Technische uitwerking plan Vilente, Heelsum
Technische uitwerking plan Vilente, Heelsum

Voor de woonomgeving rond de zorgwoningen op locatie Het Beekdal in Heelsum hebben wij de visie en het inrichtingsplan gemaakt en technisch uitgewerkt. Het bestek, dat wij samen met Trifolium hebben opgesteld, is door ons in tekeningen uitgewerkt en ook de faseringstekeningen hebben wij gemaakt.

Zorgvuldig is de bestaande groenstructuur getransformeerd naar een open parkstructuur. Waardevolle bomen zijn vrijgezet en sommige clumbs van bomen die sterk met elkaar vergroeid zijn worden behouden. Van bestaande hoogteverschillen is dankbaar gebruik gemaakt. Taluds en terrassen zijn daarbij gedetaileerd uitgewerkt.

Inrichtingsplan
Technische uitwerking plan Vilente, Heelsum

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685