Bestemmingsplan Vilente vastgesteld

Bestemmingsplan Vilente vastgesteld
Bestemmingsplan Vilente vastgesteld
Bestemmingsplan Vilente vastgesteld
Bestemmingsplan Vilente vastgesteld

Wij hebben ons stedenbouwkundige plan voor de woonzorglocatie van Vilente in Heelsum doorvertaald in een nieuw bestemmingsplan. De richtlijnen van de gemeente Renkum vormden de basis en ter onderbouwing van het plan zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van: archeologie, ecologie, geluid, externe veiligheid en waterhuishouding. De onderzoeken zijn uitgevoerd door Econsultancy en door ons meegenomen in het bestemmingsplan. 

Door onze eerdere betrokkenheid bij het stedenbouwkundige plan konden we zaken goed en efficiënt op elkaar afstemmen. Het ontwerpbestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Renkum.

Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Vilente vastgesteld

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024