Arnhemseweg 6
3817 CH Amersfoort
033 2851685
info@vp.nl


    

 

Actueel

Michi-Noeki is in de prijzen gevallen: een toekomstgerichte visie op de Nederlandse woonwijken, inspelend op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg. Een mooi voorbeeld van de wijze waarop we ontwerpen aan een inclusieve samenleving.

Naast de ontwerpen rond woonzorgcomplexen zoals Het Nieuwe Beekdal en zorgterreinen als Zon & Schild en landgoed Veldwijk,
werken we ook in de alledaagse leefomgeving aan het vergroten van het plezier om buiten te zijn. Toegankelijkheid, het welbevinden in een groene omgeving en het versterken van landschappelijke kwaliteit staat hierbij centraal. Momenteel worden 40 stations van Prorail toegankelijk gemaakt aan de hand van onze inpassingsplannen. We werken aan grote woongebieden en vele kleinere invullingen. Niet alles mogen wij al openbaar maken.

Met de aanleg van de natuurbegraafplaats Bremer Wildernis is een begin gemaakt. Nu is het wachten op groei en bloei, want ons werk is gericht op de langere termijn. Net als onze relatie met opdrachtgevers.

Arnhemseweg 6
3817 CH Amersfoort
033 2851685
info@vp.nl


    

 

Webdesign » SPRANQ Utrecht
Sitemap