Specialite de la maison

De ontmoeting tussen stad en landschap, tussen gebouw en omgeving, kortweg roodgroene combinaties dàt is onze Spécialité de la maison. Alles begint bij het beantwoorden van de vragen: Wat is de aard van de plek? en vooral: Voor wie maken we het? Duurzaamheidsaspecten adresseren we daarbij op alle schaalniveaus.

De manier waarop een omgeving gebruikt zal gaan worden heeft ruimtelijke keuzes tot gevolg. Opdrachtgevers, maar soms ook bewoners of gebruikers voorzien ons hierbij van waardevolle informatie. Vervolgens biedt een locatie tal van aanknopingspunten. Wij brengen in kaart hoe het gebied in elkaar zit en waar de problemen zitten. Inmiddels hebben wij een neus voor verborgen kwaliteiten.

In de zorg hebben wij ruime ervaring opgedaan. Gebruikers/cliënten vragen soms om een heel specifieke aanpak. Subtiele zaken als geborgenheid, overzicht, het prikkelen van zintuigen en seizoensbeleving gaan hand in hand met praktische zaken als parkeren, berging en toelevering. Het vergt inzicht en realiteitszin om te komen tot een landschappelijk sterk en overzichtelijk eindbeeld. Het uiteindelijke doel is een vanzelfsprekende en passende "helende" omgeving.

De benadering die wij ons bij zorgterreinen hebben eigengemaakt blijkt ook verrijkend en interessant bij de aanpak van andere groene terreinen, zoals campussenlandgoederen(natuur)begraafplaatsen, maar ook groene woongebieden- of werkgebieden. Het is eenzelfde puzzel van praktische logica, gebruikerswensen, dagelijkse realiteit en landschappelijk streefbeeld.

 

 

Erfgoed Landgoed en Campus Klimaatadaptatie / natuurinclusie
Specialite de la maison

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685