De Rietvelden, Vleuterweide

De Rietvelden, Vleuterweide
De Rietvelden, Vleuterweide
De Rietvelden, Vleuterweide
De Rietvelden, Vleuterweide

Begin 2000 bepaalden wij de basisstructuur voor het woongebied Vleuterweide: een Vinexwijk in Utrecht, Leidsche Rijn. De visie omvat de nieuwbouw van een centrum-gebied, scholenclusters en ruim 6000 woningen. De landschappelijke condities zijn bepalend geweest voor de hoofdopzet. Er is onderscheid gemaakt tussen de noordelijke stroomrug, gekenmerkt door lanen en bosvakken, de zuidelijk stroomrug die gekenmerkt wordt door de vele boomgaarden en het natte middendeel van de rivierkom. Het centrum is als een nieuw landgoed op het landschappelijk brandpunt gepositioneerd.

Voor het middelste deel, De Rietvelden, hebben wij het stedenbouwkundig plan gemaakt. Het eerste deel omvat ruim 800 grondgebonden woningen in uiteenlopende prijsklassen. Het kenmerkende lineaire slotenpatroon in de rivierkom is in het plan doorvertaald. Het overgrote deel van de woningen ligt aan open water, wat een hoge woonkwaliteit oplevert en een aangenaam ontspannen sfeer. Een stelsel van kades die licht meanderend door het gebied voeren, ontsluiten de wijk. Deze kades liggen hoger en worden begeleid door een gestaffelde woonrand en fiere laanbeplanting. Bij de ontmoeting met een oud woonlint zijn enkele kleinschalige woningclusters gerealiseerd.

Ondanks de hoge dichtheid heeft het woongebied een zekere dorpse charme. Het woongebied is samenhangend maar ook divers en gevarieerd en mede daardoor zeer geliefd.

Woongebieden Ruimtelijke visie Stedenbouwkundig plan Klimaatadaptatie / natuurinclusie
De Rietvelden, Vleuterweide

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685