Visie Noordwestcluster De Uithof

Visie Noordwestcluster De Uithof
Visie Noordwestcluster De Uithof
Visie Noordwestcluster De Uithof
Visie Noordwestcluster De Uithof

Voor de Noordwestcluster van De Uithof hebben wij een visie opgesteld in opdracht van de Universiteit Utrecht. Er staat heel wat te gebeuren in dit kwadrant van het universitaire terrein. Inpassing van nieuwe gebouwen en herinrichting na sloop van gebouwen. De ruime ervaring die we hebben met dergelijke terreinen blijkt goed inzetbaar voor deze boeiende werk-en onderzoeksplek.

Voor de buitenrand ligt er de opgave om het geïsoleerde karakter op te heffen en te komen tot een herkenbaar geheel. Het kwadrant moet een goede aansluiting krijgen op het entreegebied en de botanische tuin. Intern moet een algehele kwaliteitsverbetering tot stand worden gebracht, waarbij een campussfeer het streven is. Diverse nieuwbouwprojecten moeten zorgvuldig worden ingepast. 

Het (tijdelijke) inrichtingsplan rond GML is inmiddels gereed.

Werklocaties Ruimtelijke visie Landgoed en Campus
Visie Noordwestcluster De Uithof

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685